Hút thuốc lá | 10 mẹo để có kết quả tốt nhất!

Những sản phẩm này không chỉ hiệu quả trong việc giúp mọi người bỏ thuốc, mà còn có sẵn trong các cửa hàng gần bạn. Có rất nhiều sản phẩm để giúp mọi người bỏ thuốc lá ở đây tại trang web Tin tức y tế hôm nay. Bạn cũng có thể nhận được thông tin hữu ích về việc bỏ thuốc bằng cách gọi 1-888-411-6227. Bạn cũng có thể đến nhà thuốc địa phương để chọn các sản phẩm trị liệu thay thế Nicotine miễn phí, dễ sử dụng (NRT) và kẹo cao su nicotine. Để được giúp bỏ thuốc lá, chúng tôi cung cấp nhiều công cụ để giúp bạn: Bỏ thuốc lá? Chúng tôi cung cấp trợ giúp cho những người hút thuốc muốn bỏ thuốc hoặc đang xem xét nó. Đây là đường dẫn đến một trang web miễn phí với thông tin về trang web của chúng tôi, "Trợ giúp cho những người hút thuốc muốn bỏ thuốc lá". Nếu bạn có một người bạn hoặc người thân đang muốn bỏ hút thuốc, chúng tôi có thể giúp bạn. Thông tin có sẵn tại trang web "Cách bỏ thuốc lá" của chúng tôi. Nếu bạn quan tâm đến sự hỗ trợ của những người hút thuốc khác, bạn có thể tham gia một nhóm hỗ trợ. Các nhóm hỗ trợ thường dựa trên việc cai thuốc lá. Có nhiều nhóm hỗ trợ cho người hút thuốc. Hầu hết được tài trợ bởi những người hút thuốc địa phương. Chúng tôi cung cấp một nhóm hỗ trợ cho những người hút thuốc muốn bỏ hút thuốc.

Tôi là một bác sĩ y khoa chuyên điều trị những người hút thuốc.

Bài kiểm tra cuối

Smoke Out

Smoke Out

Maria King

Liên quan đến việc cai thuốc lá, bạn thường nghe thấy gì đó về Smoke Out - tại sao? Nếu một người d...