இயல்பையும் உடன் உண்மையான வெற்றி சாத்தியமா? இது மட்டும்...

இந்த தயாரிப்புகள் ஆண் மேம்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படலாம். அவற்றை பெண்களும் பயன்படுத்தலாம்.

இந்த கட்டுரையில் நான் உங்களுக்கு சரியான ஃபெம்மாஸ்ட் தயாரிப்புகளை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது என்பதைக் காண்பிக்கப் போகிறேன், மேலும் உங்களுக்கு எது சரியானது என்பதை தீர்மானிக்க உதவும் சில உதவிக்குறிப்புகளை உங்களுக்கு தருகிறேன். ஃபெம்மாஸ்ட் தயாரிப்புகள் ஃபெம்மாஸ்ட் தயாரிப்புகள் பல்வேறு வகைகளில் வருகின்றன, எனவே உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்றவையும் சிறந்த தேவைகளையும் நீங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டும். உங்கள் உடல் உணரும் விதத்தில் மிகவும் வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தும் என்று நான் கருதும் ஒன்றைக் கண்டுபிடிக்க பல தயாரிப்புகளை முயற்சித்தேன், சோதித்தேன். எனது சொந்த சோதனைகளில் நான் பயன்படுத்தியவற்றின் சில எடுத்துக்காட்டுகளையும், சிறந்த ஃபெமாஸ்ட் தயாரிப்பைக் கண்டுபிடிக்க உங்களுக்கு உதவ மற்றவர்களின் பரிந்துரைகளையும் உங்களுக்கு வழங்க முயற்சிப்பேன். நான் பயன்படுத்திய ஃபெமாஸ்ட் தயாரிப்பு இங்கே. இது "டோனிக் ஆஃப் ஹீலிங்" என்று அழைக்கப்பட்டது. மீதமுள்ள தயாரிப்புகளைப் பற்றி நான் பேசப் போவதில்லை, ஏனென்றால் அவை ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்டவை. இங்கே நான் என் உடலுக்குப் பயன்படுத்தினேன், ஆனால் அதை என் உடலின் மற்ற பாகங்களில் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது பற்றி எனக்கு வேறு யோசனை இருக்கிறது. இரண்டு தயாரிப்புகளையும் கலந்து பொருத்துவதற்கான விருப்பம் எனக்கு உள்ளது, ஏனெனில் ஒன்றைப் பயன்படுத்தும் போது நான் வலுவான முடிவுகளைப் பெறுவேன் என்று கண்டறிந்தேன்.

சமீபத்திய தயாரிப்பு மதிப்புரைகள்

Provestra

Provestra

Maria King

Provestra தற்போது ஒரு உள் Provestra கருதப்படுகிறது, ஆனால் புகழ் சமீபத்தில் மேலும் மேலும் அதிகரித்து...