ලොකු ශිෂේණය ඍජු වැඩ කරන්නේ හොඳමද? විද්

බොහෝ අය ශිෂේණය la ජු කිරීමේ නිෂ්පාදන මිලදී ගන්නේ ඔවුන්ගේ ලිංගික ජීවිතය වැඩි දියුණු කරනු ඇතැයි හෝ අනවශ්‍ය ශිෂේණය of ජු වීමක් අපේක්ෂා කරයි. කෙසේ වෙතත්, ශිෂේණය la ජු වීමේ නිෂ්පාදන ශිෂේණය size ජු ප්රමාණයට හෝ විශාල කිරීමේ ශල්යකර්මයෙන් පසු ශිෂේණය size ජු ප්රමාණයට කිසිදු බලපෑමක් ඇති නොකරයි. ශිෂේණය la ජු වීම සඳහා පහත සඳහන් ශිෂේණය la ජු නිෂ්පාදන භාවිතා නොකළ යුතුය: පුර prost ස්ථ ග්‍රන්ථියේ ප්‍රෝලාප්ස් නිෂ්පාදනය: මෙය ශල්‍ය නොවන පිරිමි වැඩි දියුණු කිරීමකි. පුර st ස්ථ ග්‍රන්ථියේ නිෂ්පාදිතය යනු බලපෑමට ලක්වූ පුද්ගලයෙකුට ලබා දෙන ation ෂධයකි. පුරස්ථි ග්‍රන්ථිය සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීම ශල්‍යකර්මයකි. පුර st ස්ථ ග්‍රන්ථියේ ප්‍රතිකාර හා ප්‍රති Results ල පුරස්ථි ප්‍රෝලාප්ස් ප්‍රතිකාරය යනු ශිෂේණය la ජු වීම සඳහා ශල්‍යකර්ම සිදුකරන පිරිමි වැඩි දියුණු කිරීමකි. පුර st ස්ථ ග්‍රන්ථියේ දී, පුරස්ථි ප්‍රදේශය ශල්‍යකර්මයෙන් පුරස්ථි ග්‍රන්ථි වලින් විශාල වේ. මෙම ක්රියා පටිපාටිය ශරීරයේ මාංශ පේශි ඉදිමීම සහ තද කිරීම ඇති කරයි. ශල්‍යකර්මයේදී හා පසුව ශරීරය වෙනස් තත්වයකට පත්වේ. ජීවිතයේ බොහෝ අංශවල සැලකිය යුතු දියුණුවක් අපේක්ෂා කළ හැකිය. පුර st ස්ථ ග්‍රන්ථියේ ප්‍රතිකාරය: වාසි සහ අවාසි වාසි: මෙය වඩාත් ජනප්‍රිය පිරිමි වැඩි දියුණු කිරීමකි.

මිනිත්තු කිහිපයකින් ඔබට විශාල ශිෂේණය have ජු වීමක් කළ හැකිය.

නව සමාලෝචන

Titan Gel 

Titan Gel 

Maria King

ශිෂේණය ස්ථීර ලෙස වැඩි කිරීමට Titan Gel හොඳම ක්රමයක් විය හැකිය, නමුත් හේතුව කුමක් විය හැකිද? ගනුදෙනු...