លិង្គយូរជាងនេះ | គន្លឹះ ១០ យ៉ាង ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុត!

មនុស្សជាច្រើនទិញផលិតផលពង្រីកលិង្គសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងជួយបង្កើនអាយុផ្លូវភេទរបស់ពួកគេឬបំបាត់ការឡើងរឹងរបស់លិង្គដែលមិនចង់បាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយផលិតផលពង្រីកលិង្គមិនមានឥទ្ធិពលលើទំហំលិង្គឬទំហំលិង្គទេបន្ទាប់ពីការវះកាត់ពង្រីក។ ផលិតផលពង្រីកលិង្គខាងក្រោមមិនគួរប្រើសម្រាប់ពង្រីកលិង្គទេ៖ ផលិតផលប្រូស្តាតប្រូស្តាត៖ នេះជាការបន្ថែមបុរសដែលមិនមានការវះកាត់ដែលមានន័យថាសម្រាប់បុរសដែលមានជាលិកាក្រពេញប្រូស្តាតលើសដែលរារាំងឬរឹតបន្តឹងការឡើងរឹងរបស់លិង្គ។ ផលិតផលប្រូស្តាតប្រូស្តាតគឺជាថ្នាំដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យបុគ្គលដែលរងផលប៉ះពាល់ហើយបន្ទាប់មកមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេល។ ការព្យាបាលជម្ងឺក្រពេញប្រូស្តាតគឺជានីតិវិធីវះកាត់។ ការព្យាបាលនិងលទ្ធផលនៃប្រូស្តាតប្រូស្តាតប្រូស្តាតប្រូស្តាតគឺជាប្រភេទនៃភាពប្រសើរឡើងរបស់បុរសដែលការវះកាត់ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីជួយឱ្យលិង្គរីកធំ។ ក្នុងករណីប្រូសេស្តេរ៉ូនតំបន់ក្រពេញប្រូស្តាតត្រូវបានពង្រីកដោយក្រពេញប្រូស្តាត។ នីតិវិធីនេះបណ្តាលឱ្យហើមនិងរឹតបន្តឹងសាច់ដុំនៃរាងកាយ។ ក្នុងអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលវះកាត់រាងកាយនឹងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រែប្រួល។ ការកែលម្អគួរឱ្យកត់សម្គាល់អាចត្រូវបានរំពឹងទុកនៅក្នុងទិដ្ឋភាពជាច្រើននៃជីវិត។ ការព្យាបាលប្រូស្តាតប្រូស្តាត៖ ប្រុសនិងគុណវិបត្តិ៖ នេះគឺជាការពង្រឹងបុរសដែលមានប្រជាប្រិយបំផុត។

អ្នកអាចមានលិង្គធំជាងមុនក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះ។

ការពិនិត្យថ្មី

Titan Gel 

Titan Gel 

Maria King

Titan Gel ប្រហែលជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីបង្កើនលិង្គជាអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ុន្តែតើអ្វីអាចជាមូលហេតុ? ទស្សនៈរបស់អត...